VÁROSI GAZDÁLKODÁS

Programunk egy nagy európai tudásmegosztás alapú koncepcióba illeszkedik, amelyben sokat tanulhatunk a tagvárosoktól, hasznos esettanulmányokat, és konkrét megoldásokat gyűjthetünk, Az itt gyűjtött tapasztalatok alapján bővülhet az ellátási láncok fenntarthatóvá tételére vonatkozó stratégiai, vagy a városi cselekvési terv koncepciója. A tervek szerint 2023-ban zajlik a lakosság bevonása, a farm-gazdálkodási modell kidolgozása, a megfelelő telek kiválasztása, 2024-ben pedig a konkrét kialakítási munkálatok zajlanak majd. 

INTERREG KÖZÉP EURÓPA

 Az Európai Unió arra törekszik, hogy csökkentse a fejlettségi, növekedési és életminőségi különbségeket Európa régióiban és azok között. Az Interreg Közép Európa program hozzájárul ehhez a célhoz, és 2021-től segíti a helyi, regionális és nemzeti kormányokat Európa-szerte jobb politika kidolgozásában és megvalósításában. Környezetet és lehetőségeket teremt a regionális fejlesztési kérdések megoldásainak megosztására, támogatja a bevált gyakorlatok cseréjét az európai régiók között 29 országban – az EU27-ben, Norvégiában és Svájcban.

EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS

Bolygónk egészsége Európa jövőjének záloga. Az uniós országok ezért vállalták, hogy a Párizsi Megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásaik teljesítése érdekében 2050-re megvalósítják a klímasemlegességet. Az európai zöld megállapodás a 2030-ra kitűzött cél elérését biztosító stratégia elnevezése, melynek célja a károsanyag-kibocsátás 55%-kal történő csökkentése 2030-ra. A program lényegében azt az átalakulást támogatja, amelynek eredményeképpen az EU egy korszerű és versenyképes gazdasággal rendelkező, igazságos és virágzó társadalommá válik.

5 PILOT PROGRAM

9 NEMZETKÖZI PARTNER EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

BUDAPEST

Vezető partnerként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megújuló és körkörös megoldások tesztelésével, városi gazdálkodás ösztönzését végzi Csúcshegyen.

ZÁGRÁB

Zágráb városában közcélú városi gyümölcsös és természetközeli városi rét létesül, új építésű lakóházak mellett, körkörös gazdasági megoldásokkal.

TORINÓ

Torinó városában a már meglévő gazdaság fejlesztése zajlik, körkörös megoldásokkal, valamint a veszélyeztetett csoportok társadalmi befogadásának fokozása a program.

KRAKKÓ

Krakkóban a vegyes felhasználású városi gazdaságok hosszú távú fenntarthatóságának és közösségi értékének tesztelése zajlik a program keretében. 

LJUBLJANA

Szlovénia fővárosában nyolc oktatási kisgazdaság létrehozása iskolás gyerekek számára, élelmiszer-életciklus-alapú oktatási program módszertanával.

.

VÁROSI GAZDÁLKODÁS ÖSZTÖNZÉSE CSÚCSHEGYEN

AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSULÁSA

VÁROSI FARM KIALAKÍTÁSA

Az Interreg Europe - CoFarm4Cities projekt keretében Óbuda-Békásmegyer 2023 és 2026 között egy földhasználati modellt dolgoz ki és valósít meg Csúcshegyen. A program célja a városi gazdálkodás ösztönzése, a gazdálkodó létforma lehetőségeinek és korlátainak feltérképezése, illetve egy olyan farm kialakítása, mely fenntartható, körkörös gazdasági modellen alapul és a közösségi használatot erősíti.

KÖZÖSSÉGI TEREK, KONYHA ÉS PIAC

A projekt keretében a városi farm a tervek szerint közösségi térként is funkcionál majd, közösségi konyha és piac kialakítása is része a projektnek. A cél az, hogy a program keretében egy olyan helyszín kerüljön kialakításra, ami az egészséges és környezettudatos élelmiszertermelés és élelmiszerhez való jutás lehetőségét erősíti. Reményeink szerint a Városi farm egy jó inspiráció lesz, mind a környéken élők, mind Budapest lakossága számára.

A PROGRAM ÜTEMEZÉSE

A program 2023. április 1-én indult el, 9 partner együttműködésében, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vezetésével. A 2023-as, vagyis az idei év célja a FÖLDHASZNÁLATI MODELL kidolgozása, a helyi lakosság körében történő igényfelmérések, egyeztetések segítségével. Ezt követi 2024 évben a VÁROSI FARM megépítése. Ezt követően a farm működtetése, és az üzemelési koncepció véglegesítése a cél.