Készül Óbuda-Békásmegyer Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (továbbiakban: SECAP) a 2020-2030-ig terjedő időszakra. Az akciótervet a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. készíti, mely folyamatot az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft koordinálja.

A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv, azaz a SECAP lényege, hogy felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét. A terv számba veszi a településen jelentkező energiafelhasználás mértékét és megoszlását szektoronként (épületállomány, közlekedés, ipar) megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás és ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A SECAP lakossági kérdőívének kitöltési lehetősége 2020. június 22-én lezárult. Jelenleg a beérkezett válaszok feldolgozása zajlik.

Az akcióterv fő célkitűzése 2030-ig 40%-kal csökkenteni a Kerület energiafogyasztását a 2010-es állapothoz képest. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi (más néven: Éghajlat- és Energiapolitikai) Szövetségéhez (a továbbiakban: Szövetség), amelynek kritériuma, hogy elkészüljön az Önkormányzat SECAP-ja, és ezzel összhangban elkezdődjön az intézkedések megvalósítása.

A SECAP a közvetlen elérésű EU-s források igénybevételéhez szükséges, ezzel szemben a Klímastratégia elsődlegesen a hazai kormányzati elosztású európai források elnyeréséhez szolgál alapul. A két terv módszertana közötti eltérés lényege abban áll, hogy míg a klímastratégia a kerület fenntarthatóságát és élhetőségét tartja szem előtt, nagy hangsúlyt helyezve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra a környezeti hatások széles spektrumának figyelembevételével, ezzel szemben a SECAP a kibocsátás-csökkentésre és az energiatakarékosságra koncentrál, beruházás-orientált megközelítéssel; emellett jelentős szerepet kapnak benne a piaci alapon finanszírozható fogyasztáscsökkentési megoldások is.

 1. Helyzetkép
 2. Helyzetérétkelés, problémafa
 3. Célrendszer, célfa, célállapot - leltár
 4. Cselekvési javaslatok
 5. Megvalósítás feltételrendszere

Helyzetfeltárás, problématérkép


Célrendszer, célfa


Célállapot leltár

A célok összességét és a kitűzött értékeket az alábbi táblázat foglalja össze:


Cselekvési javaslatok

 1. Óbuda-Békásmegyer környezeti projektjeinek arculattervezése
 2. Széles körű, folyamatos sajtókampány a kivitelezett és a tervezett energiatudatos lépésekről, jó példákról, továbbá az induló klíma- és energiaprojektekhez
 3. Folyamatos információk biztosítása az elérhető pályázatokról
 4. Lehetséges nem pályázati pénzügyi konstrukciók feltárása, és folyamatos elérésük biztosítása
 5. Klímaberuházási Segítő Központ létrehozása
 6. Klímavédelmi Alap létrehozása – önkormányzati költségvetésben elkülönített éves támogatás, elsősorban visszatérítendő támogatások nyújtására
 7. Klíma Bank (Klímavédelmi Alapkezelő Szervezet) létrehozása az Alap kezelésére
 8. Önkormányzati közintézmények energiatudatos felújítása pályázati felújítással vagy harmadik feles finanszírozással
 9. Panelrehabilitációs program beindítása, nem pénzügyi támogatással
 10. Társasházi és családi házas energiamegtakarítási tanácsadás
 11. A gazdasági és szolgáltató épületek energiatudatos megújításának információs támogatása
 12. Lapostetőkön (extenzív) zöldtetők kialakítása, hidegtetők (cool roof) kialakítása – módszertani és pénzügyi tanácsadás, jó példák ismertetése
 13. Napelemek használatának terjesztése
 14. Központi, térségi, vagy épületszintű klimatizálási lehetőségek feltárása, kiajánlása
 15. Megosztáson alapuló közlekedés elterjesztése – autómegosztók népszerűsítése, elektromos járműkölcsönzés (autó, tricikli, kerékpár)
 16. Elektro-mobilitás támogatása, töltőhelyek gyarapítása, adó- és közterülethasználati díjkedvezmények, korlátozó övezetek
 17. „Fenntartható Kerületi Mobilitási Rendszer (SUMP) kialakítása – Önmagyarázó” forgalomcsillapító útszakaszok létrehozása
 18. Parkolási rendszer újragondolása, közterületen kívüli parkolás elősegítése
 19. P+R rendszer fejlesztése (segítése a kerület külső határán, vagy azon kívül, drágítása azon belül, közösségi közlekedés preferálásának elősegítése)
 20. Gyalogos közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Helyi gyalogos zónák kialakítása, gyarapítása
 21. Kerületi közterületi arculat kialakítása, bevezetése, fenntartása
 22. Közterület-felügyelet minőségbiztosítási munkája, állandó karbantartó szolgálat létrehozása
 23. Mikromobilitás támogatása: Kerékpárút-hálózat bővítése – Kerékpáros Óbuda Program
 24. Közösségi közlekedés feltételeinek javítása, kiemelten kiegészítő megoldások létesítése az akadálymentes közösségi közlekedéshez
 25. Klímabarát egyedi és társasházas helyi energiatermelés – nap és szélenergia hasznosításának bővítése, információ és visszatérítendő pénzügyi támogatás biztosításával
 26. Környezettudatos díjak alapítása – díjak kiosztása évente, több csoportban
 27. Klímastand biztosítása a kerületi mindenkori nyilvános rendezvényeken, népünnepélyeken

A megvalósítás feltételrendszere

A célok megvalósításához jelentős tőkére van szükség, amelynek többféle lehetséges forrása is van, és az egyes programok, vagy beavatkozások pénzügyi fedezetének megtervezése során sok esetben ezek vegyes alkalmazása indokolt.

 • Az önkormányzat saját költségvetése;
 • A magyar kormány támogatásai, illetve a kormány által elosztott Európai Uniós támogatási források;
 • Az Európai Unió közvetlen elérésű beruházási és támogatási eszközei;
 • A különféle szereplők, cégek, vagy magánszemélyek saját forrásai;
 • Az energiatakarékos megoldásokból származó energiaköltség-csökkenés, ami úgynevezett harmadik feles – ESCO – finanszírozási megoldások alapjául szolgálhat.

SECAP végleges változat

Köszönjük azoknak, akik segítettek a véleményezésben!

Jelenleg a SECAP vélemények feldolgozása és az akcióterv véglegesítése zajlik.