Zöldfelület-gondozási pályázat – ÁPRILIS 29-ig!

posted in: Aktuális | 0

Még három hetük maradt a társasházaknak, hogy pályázatot nyújtsanak be, zöldfelület-gondozásra, eszközvásárlásra, egyéb járulékos költségekre.

Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldfelületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye), robbanómotoros vagy elektromos fűnyíró, fűkasza, szegélynyíró és sövénynyíró beszerzésére, valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

  • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia. Erre a célra beszerezhetőek az FKF Zrt. logójával ellátott zsákok. Az ilyen zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az FKF Zrt. köteles elszállítani.
  • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
  • A pályázat keretén belül kiültetett növények (cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum egy évig. Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
  • A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.)
  • A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet jogosult, a Főkertész Iroda iránymutatásai alapján.. A pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
  • A Főkertész Irodával történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
  • Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát és elhelyezését az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet illetékes osztályával történő egyeztetést követően lehet kialakítani.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is munkaóra elszámolással alátámasztva.

Támogatott időszak 2022.03.01. – 2022.11.15.

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a 2022.03.01. és 2022.11.15. közötti időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető.

Pályázat elszámolási dokumentáció benyújtásának határideje: 2022.12.31.

A pályázat benyújtásának határideje2022. április 29. (péntek) 12:00

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti . (Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is. https://obuda.hu/blog/palyazatok/zoldfelulet-gondozasi-palyazat-2022)