ÚJ NYEREMÉNYEK!!!!

Étkezz fenntarthatóan, vlogolj és nyerj iPhone 14-et vagy nyerjétek meg a 3 iPad-et!

#FOODWAVEOBUDA VIDEÓPÁLYÁZAT

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat videópályázatot hirdet a fenntartható és klímatudatos étkezés, élelmiszerpazarlás csökkentése, zero waste – low vaste étkezés témában. A pályázat az Európai Bizottság által finanszírozott Food Wave projekt támogatásával valósul meg. 

 1. Részvételi feltételek
 • Egyénileg és csoportosan is lehet pályázni, mindkét kategóriában egy-egy győztes lesz kiválasztva. 
 • 15 és 35 év közötti életkorúak pályázatát várjuk és lehetőség szerint a pályázó lakóhelye, iskolája vagy a munkahelye legyen a III. kerületben, illetve III. kerület közeli agglomerációs területről érkezzen. .
 • A pályázaton nem indulhatnak Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal és az ÓBVF Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.
 1. Milyen tartalmú videóval lehet nevezni?

A felhívásban egy személy vagy egy csapat legfeljebb 1 db, maximum 3 perces, mp4 formátumú videóval pályázhat, az élelmiszerpazarlás csökkentése és a fenntartható étkezéssel összefüggő témákban, vagyis többek között:

 • az élelmiszerpazarlás és élelmiszerhulladék elleni küzdelem (ideértve a pazarlás csökkentésére, a hulladékképződés mérséklésére, illetve a otthoni, vagy közösségi élelmiszer maradék felhasználás megoldásainak bemutatása);
 • az éghajlatváltozás és az elpazarolt élelmiszer közötti kapcsolat;
 • élelmiszer-önellátás;
 • szezonális és helyi (Magyarországon megtermelt) élelmiszerek fogyasztásának népszerűsítése;
 • termelői és biopiacok, őstermelők, kosár- vagy dobozközösségek illetve hasonló fenntartható és a kerületben is elérhető kezdeményezések népszerűsítése;
 • kevesebb húsfogyasztással járó vagy vegán étrend;
 • fenntartható módon működő vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók, pékségek, bárok stb.) a kerületben;
 • csomagolásmentes vagy környezetbarát csomagolású élelmiszerek vásárlásának  népszerűsítése

A videó elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy a 15-35 éves korosztály, vagy azon belül egy vagy több, kiválasztott rész-korosztály a videó célközönsége, tehát a megadott korosztály figyelmét kell, hogy felkeltse és ugyanezen korosztály számára érdekes, érthető és motiváló módon kell, hogy megközelítse a kiválasztott témát a számukra is érthető módon, gyakorlati, praktikus megközelítésben.

Az értékelés/bírálat során külön pontot érnek az olyan videók, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a III. kerülethez, de a kerületi kapcsolódás nem kötelező elem. 

Nevezni minden esetben az alábbi Google adatlap kitöltésével lehet, a videót az adatlap megfelelő mezőjében mellékletként feltöltve: https://forms.gle/GSgLuUJ6YtXTyemb7

 1. Személyiségi jogok, adatvédelem

A beküldött videó nem sértheti mások személyiségi jogait, továbbá a pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan üzenet, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja vagy közvetlenül termék vagy szolgáltatás reklámozására irányul.

A Google adatlap beküldésével a pályázó elfogadja az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. mint a pályázat lebonyolítójának ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT és jelen kiírás PÁLYÁZATI SZABÁLYZATÁT. 

 1. Határidő

A videók beküldésének határideje 2022. október 23. 24:00 óra. A határidőn túl beküldött pályamunkák nem vesznek részt a bírálatban.

 1. Zsűri és értékelési szempontok:

A zsűri tagjai: Burján Ferenc, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere, továbbá a lebonyolításban résztvevő szakértői csapat.

A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján pontozza a beérkezett pályázatokat és hozza meg a döntését:

 • A videóban bemutatott tartalom ötletessége, újszerűsége – max. 10 pont.
 • A videó által közvetíteni kívánt üzenet gyakorlatias jellege, közérthetősége -max. 10 pont.
 • A videó aktivitásra ösztönző jellege -max. 10 pont.
 • A videó kapcsolódása a helyi (III. kerületi) adottságokhoz (helyszín(ek), személy(ek), szolgáltatás(ok) stb.) - max 7 pont.
 • A videó akadálymentes változatának megléte (a csak hangzó szöveg feliratozása, a csak képi elemek audiónarrációja) - max 5 pont.
 1. Díjazás

A zsűri díjazottjai a következő jutalmakban részesülnek:

 • Az egyéni kategóriában kiválasztott győztes pályázó: 1 db iPhone 14 (128 GB)
 • A csoportos kategóriában kiválasztott győztes pályázó: 3 db iPad (9-es generáció, 64 GB)
 • Különdíj: 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány csomagolásmentes boltba

Minden, a zsűri által arra alkalmasnak tartott videó közzé lesz téve a klima.obuda.hu és az ÓBVF Instagram/Twitter profilján. Eredményhirdetés: 2022. október 31-ig az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő facebook oldalán.

 1. A díjak átvételének feltételei

A zsűri által kiosztott díjak másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók Az egyéni és csoportos kategóriában díjazott pályázók kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a számunkra odaítélt díjat fel tudják használni legkésőbb 2022.12.01. előtt.  Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a díjak időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem róható fel. 

Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

8. Lebonyolító

A pályázat lebonyolítója Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. em. 18.)

9. Nyilatkozattétel

A FoodWave Óbuda videópályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják, hogy Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., valamint a pályázat támogatója ALDA - European Association for Local Democracy) a beküldött videókat vagy annak részleteit a kommunikációs felületein, a promócióiban korlátozás nélkül felhasználhatja a beküldéstől számított 5 évig.

#FOODWAVEOBUDA VLOG CONTEST

FoodWave Óbuda - call for videos

Municipality of Budapest 3rd District Óbuda-Békásmegyer announces a video-making competition on the topic of sustainable and climate-conscious eating, reducing food waste, zero waste - low waste eating. The application is supported by the Food Wave Project funded by the European Commission.

 1. Conditions of participation
 • You can apply individually or in a group (up to 4 people in one group). One winner will be selected in both categories.
 • We welcome applications from people aged between 15 and 35 whose place of residence, school or workplace is in the 3rd district of Budapest or a closer zone. 
 • Employees and close relatives of Óbuda-Békásmegyer District Mayor's Office and Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft (ÓBVF Kft.) cannot take part in the call.
 1. What kind of video content can you submit?

A person or a team can enter the call for videos competition with a short video of min. 1 minute – max. 3 minutes in length, in mp4 format, on topics related to reducing food waste and sustainable eating, among others:

 • the fight against food waste and production of food waste (including the presentation of solutions for reducing wastage, mitigating waste production, and using leftover food at home or in the community);
 • the relationship between climate change and food waste;
 • food self-sufficiency;
 • promoting the consumption of seasonal and local (produced in Hungary) foods;
 • promoting producer and organic markets, primary producers, basket or box communities and similar sustainable initiatives available in the district;
 • less meat or vegan diet;
 • sustainable catering establishments (restaurants, cafes, bakeries, bars, etc.) in the district;
 • promoting the purchase of package-free or environmentally friendly packaged food.

When making the video, it must be taken into account that the target audience of the video is the 15-35 age group, or one or more selected sub-age groups within it, so it must attract the attention of the specified age group and it must be interesting, understandable and motivating for the selected age group, to approach the chosen topic in a way that is understandable to them and which apply a practical approach.

Extra points will be given during the evaluation to videos that are in some way connected to the 3rd district, but the connection to the district is not a mandatory element.

 1. Personal rights, data protection

The submitted video must not violate the privacy rights of others, and the application must not contain the following type of content: sexual, aggressive, violent, conducts endangering public safety, committing a crime or breaking the rules, violating legal prohibitions, harming the environment or nature or encouraging them, as well as content or any kind of message, which may harm the physical, mental, emotional or moral development of children and adolescents or is directly aimed at advertising a product or service. By submitting the Google data sheet, the applicant accepts the DATA HANDLING RULES of Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. as the organizer of the application.

4. Deadlines

The deadline for submitting videos is CEST 24:00 on October 23, 2022. Applications submitted after the deadline will not be included in the evaluation.

 1. Jury and evaluation criteria

The jury will consist of the following members: Mr. Ferenc Burján, Deputy Mayor of Óbuda-Békásmegyer, and the contest project team. 

The jury scores the received applications and makes its decision based on the following evaluation criteria:

 • The inventiveness and novelty of the content presented in the video - max. 10 points.
 • The practicality and comprehensibility of the message to be conveyed by the video - max. 10 points.
 • The features of the video for enhancing the engagement of people to actively promote the goals of this call - max. 10 points.
 • The connection of the video to local (3rd District) features (location(s), person(s), service(s), etc.) - max 7 points.
 • Existence of an accessible version of the video (subtitles of audio-only text, audio narration of the image-only elements) - max 5 points.
 1. Awards

The winners selected by the jury will receive the following rewards:

 • The selected winner in the individual category: iPhone 14 (128 GB)
 • The selected winner in the group category: 3 iPads (9)
 • Special prize: HUF 30,000 shopping voucher to a package-free store.

All videos deemed suitable by the jury will be published on the Instagram/Twitter profiles of klima.obuda.hu and ÓBVF. Announcement of results - live broadcast on Óbuda-Békásmegyer Urban Development Ltd's facebook page, on 21/10/2022. 

 1. Conditions for receiving fees

Prizes awarded by the jury are non-transferable and cannot be exchanged for cash. The selected winners in the individual and group categories are obliged to cooperate with the Organizer in order to be able to use the prize awarded no later than 1.12.2022. If the selected winners do not comply with this obligation of cooperation, and thus the timely delivery of the prizes fails, this circumstance cannot be blamed on the Organizer. 

 1. Prize payments

Any tax payment obligation associated with the prize, as well as the cost of sending the gift, is borne by the Organizer, however, any other costs incurred are borne by the Player.

 1. Organizer

The organizer of the call is the Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. em. 18.)

 1. Declaration

By participating in the FoodWave Óbuda video competition, applicants accept that Municipality of Budapest III. district Óbuda-Békásmegyer and Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft, as well as the funding organisation of the application, the ALDA (European Association for Local Democracy) may use the submitted videos or their details on their communication interfaces and promotions without restriction for 5 years from the date of submission.