Kezdődik a telekelőkészítés

posted in: Aktuális, Városi farm | 0

Hulladékmentesítés, faállapot felmérés, közműtervezés – csak néhány a júniusban induló, helyszín jelenlétet igénylő munkák közül. A projekt megvalósításához kapcsolódó telekelőkészítési folyamatok a tavasz végével indulnak, a korábban elhanyagolt parcellák látványos kezelése kezdődik el.

Az áprilisi lakossági fórumot követően komoly adminisztrációs munka folyt, hogy a nyár már az épülés jegyében telhessen. A Városi Farm I. üteme céljára kijelölt 5 db parcella teljeskörű hulladékmentesítésével több mint 4000 m2 felület tisztulhat meg. A mezőgazdasági célú hasznosítási területről a megfelelő hulladéklerakókba szállítjuk az évek során felhalmozott sittet, törmeléket, bontás nélküli épületmaradványt és egyéb, épületeken belüli és kívüli, veszélyes és nem veszélyes hulladékot.

Párhuzamosan megkezdődnek a városi farm közműtervezési feladatai, aminek célja a funkciók tükrében a városi farm mostani és távlati parcelláin az áram- és vízvételi csatlakozásokhoz kapcsolódó közműellátás komplex megtervezése. A tervezési feladatok sok egyéb mellett érintik a vízellátást biztosító kartsztkút vízjogi létesítési és üzemeltetési tervdokumentáció elkészítését, a belső vízhálózat nyomvonali tervezését, a farm és kútgépészet villamos teljesítmény-igényének meghatározása után a villamos hálózatra csatlakozás módjának megtervezését. A fenntartható alapon működő modell érdekében tervezői feladat az alternatív energiák alkalmazásának vizsgálata is, egyben pedig az érzékeny felszíni vízbázisokon alkalmazható technológiájú, szivárgásmentes szennyvízkezelő, közműpótló műtárgy tervezése. A készülő tervek megvalósítása az év második felére várható.

Nem kevésbé fontos a területen lévő fásszárú növényállomány szakértői felmérése, mind élettani, mind növényvédelmi szinteken. Ez az egészségi és statikai felmérés szolgáltatja azt az információt, mely segítségével meghatározhatóak a maradásra javasolt növények, az esetlegesen szükséges kezelések, a beteg vagy elszáradt fák esetén azok eltávolítása. Ebben a fázisban kerül meghatározásra, hogy mely növények jelentenek egészségi kockázatot az új, nagyszámú faállományra, melyeket kell eltávolítani a megmaradó növényállomány egészsége és a természetes környezet megóvása érdekében.

A terület rendezetté tétele mellett a megvalósítási szakasz fontos hozadéka, hogy a helyszíni jelenlét gátat szab a további illegális, ellenőrizetlen tevékenységeknek, valamint a projekthez kapcsolódó szabadtéri rendezvények (mint a június 19-i beporzóvédelmi előadás és kézműves foglalkozás) a csúcshegyi lakosok számára elérhető közelségbe kerülnek.