POSZTOLJ INSTÁN ÉS NYERJ AKÁR 50.000 FT ÉRTÉKBEN!

#FOODWAVEOBUDA INSTAGRAM JÁTÉK

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Instagram Placehunt/Helykereső pályázatot hirdet a fenntartható és klímatudatos étkezés, élelmiszerpazarlás csökkentése, zero waste – low waste étkezés témában. A pályázat a nemzetközi FOODWAVE szervezet támogatásával valósul meg. 

 1. Részvételi feltételek
 • A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázónak a pályázat teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval, saját nevére regisztrált, nyilvános Instagram fiókkal kell rendelkeznie és be kell követnie az ÓBVF Instagram oldalát.
 • A pályázaton nem indulhatnak Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az ÓBVF Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.
 1. Hogyan lehet pályázni?

A játékba a #foodwaveobuda taggeléssel ellátott, 1 db Instagram poszttal, feltöltött képpel vagy egy videóval és a poszthoz kapcsolódó leírással lehet nevezni az alábbi témákhoz köthető helyszínek vagy jó gyakorlatok (események, akciók, közösségek) bemutatásával, többek között az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 • az élelmiszerpazarlás és élelmiszerhulladék elleni küzdelem (ideértve a pazarlás csökkentésére, a hulladékképződés mérséklésére, illetve a otthoni, vagy közösségi élelmiszer maradék felhasználás megoldásainak bemutatása);
 • az éghajlatváltozás és az elpazarolt élelmiszer közötti kapcsolat;
 • élelmiszer-önellátás;
 • szezonális és helyi (Magyarországon megtermelt) élelmiszerek fogyasztásának népszerűsítése;
 • termelői és biopiacok, őstermelők, kosár- vagy dobozközösségek illetve hasonló fenntartható és a kerületben is elérhető kezdeményezések népszerűsítése;
 • kevesebb húsfogyasztással járó vagy vegán étrend;
 • fenntartható módon működő vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók, pékségek, bárok stb.) a III. kerületben;
 • csomagolásmentes vagy környezetbarát csomagolású élelmiszerek elérhetősége/forgalmazása kerületi piacon, boltban vagy vendéglátóhelyen ennek előnyeinek a bemutatása mellett.

A poszt tartalmának figyelembe kell vennie, hogy a 15-35 éves korosztály a poszt célközönsége, tehát a megadott a korosztály figyelmét kell, hogy felkeltse és korosztály számára érdekes, érthető és motiváló módon kell, hogy megközelítse a bemutassa/megközelítse a kiválasztott témát.

Nevezni minden esetben az #foodwaveobuda hashtaggel lehet: a játékban kizárólag azok a posztok lesznek figyelembe véve, amelyek egy nyilvános Instagram posztban használják a #foodwaveobuda hashtaget.

 1. Személyiségi jogok, adatvédelem

A pályázatra benevezett poszt nem sértheti mások személyiségi jogait, továbbá a pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan üzenet, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja vagy közvetlenül termék vagy szolgáltatás reklámozására irányul.

A nyilvános Instagram posztokban használt #foodwaveobuda hashtag használatával a pályázó elfogadja az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. mint a pályázat lebonyolítójának ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT.   

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ITT LETÖLTHETŐ >>>

 1. Határidő

A nyilvános Instagram poszt közzétételének határideje 2022. október 23. 24:00 óra. A határidőn túl közzétett pályázatok nem vesznek részt a bírálatban.

 1. Zsűri és értékelési szempontok:

A zsűri tagjai: Burján Ferenc, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere, továbbá a lebonyolításban résztvevő szakértői csapat.

A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján pontozza a beérkezett pályázatokat és hozza meg a döntését:

 • A bejegyzésben bemutatott tartalom ötletessége, újszerűsége – max. 10 pont.
 • A bejegyzésnek a képekkel, vagy szöveggel megcélzott célcsoport bevonásának, cselekvésre ösztönzésének hatásossága - max. 10 pont.
 • A bejegyzésben bemutatott helyszín(ek) relevanciája (III. kerületi kapcsolódás), illetve a kapcsolódás bemutatásának jellege- max 10 pont.
 • A bejegyzés elérésszáma, a hozzászólások száma, az interakció mértéke -max. 10 pont.
 1. Díjazás

A zsűri díjazottjai a következő díjazásban részesülnek:

 • Az első helyezett 50.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kap, amelyek III. kerületi, fenntartható termékeket boltokban, vendéglátóhelyeken vásárolhatóak le.
 • A második helyezett 40.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kap, amelyek III. kerületi, fenntartható termékeket árusító boltokban, vendéglátóhelyeken vásárolhatóak le.
 • A harmadik helyezett 30.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kap, amelyek III. kerületi, fenntartható termékeket árusító boltokban, vendéglátóhelyeken vásárolhatóak le.
 • A 4-5-6-7. helyezettek 20.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kapnak, amelyek III. kerületi, fenntartható termékeket árusító boltokban, vendéglátóhelyeken vásárolhatnak le.

Minden, a zsűri által arra alkalmasnak tartott, posztban közzétett helyszín közzé lesz téve a 2022. november 30-ig a klima.obuda.hu oldalon publikálandó, III. kerületi klímabarát boltokat és vendéglátóhelyeket bemutató Google-térképen és az ÓBVF Instagram profilján.

 1. Jutalmakkal kapcsolatos díjfizetés

A jutalmakhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 1. Lebonyolító

A pályázat lebonyolítója a Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. em. 18.)

 1. Nyilatkozattétel

A FoodWave Óbuda Instagram Placehunt/Helykereső pályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják, hogy Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., , valamint a pályázat támogatója ALDA - European Association for Local Democracy) a beküldött posztokat árusító vagy azok részleteit (képeket és videókat) a kommunikációs felületein, a promócióiban korlátozás nélkül felhasználhatja a beküldéstől számított 5 évig.

 1. Felelősségkizáró nyilatkozat

A FoodWave projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A kiadvány tartalmáért Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a felelős. Az abban foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 

#FOODWAVEOBUDA INSTAGRAM PLACEHUNT

Municipality of Budapest 3rd District Óbuda-Békásmegyer announces an Instagram Placehunt post competition on the topic of sustainable and climate-conscious eating, reducing food waste, zero waste - low waste eating. The application is supported by the Food Wave Project funded by the European Commission.

 1. Conditions of participation
 • The condition for participating in the competition is that the applicant must have an active and public Instagram account registered in his/her own name and follow the ÓBVF Instagram profile during the entire duration of the competition.
 • We welcome applications from people aged between 15 and 35.
 • Employees and the close relatives of the Óbuda-Békásmegyer District Mayor's Office and Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft (ÓBVF Kft.) cannot take part in the call.
 1. How to submit an application?

You can apply with one Instagram post tagged #foodwaveobuda with pictures or videos within the post and a description related to the post in one or more topic listed below, by presenting locations or good practices (events, promotions, communities) in the 3rd district:

 • the fight against food waste and production of food waste (including the presentation of solutions for reducing wastage, mitigating waste production, and using leftover food at home or in the community);
 • the relationship between climate change and food waste;
 • food self-sufficiency;
 • promoting the consumption of seasonal and local (produced in Hungary) foods;
 • promoting producer and organic markets, primary producers, basket or box communities and similar sustainable initiatives available in the district;
 • less meat or vegan diet;
 • sustainable catering establishments (restaurants, cafes, bakeries, bars, etc.) in the district;
 • promoting the purchase of package-free or environmentally friendly packaged food.

The content of the post must take into account that the target audience of the post is the 15-35-year-old age group, so the information provided must attract the attention of the selected age group and approach the selected topic in an interesting, comprehensible and motivating way for the age group.

Applicants should enter with the hashtag #foodwaveobuda: only posts that use the hashtag #foodwaveobuda in a public Instagram post will be evaluated.

 1. Personal rights, data protection

The submitted video must not violate the privacy rights of others, and the application must not contain the following type of content: sexual, aggressive, violent, conducts endangering public safety, committing a crime or breaking the rules, violating legal prohibitions, harming the environment or nature or encouraging them, as well as content or any kind of message, which may harm the physical, mental, emotional or moral development of children and adolescents or is directly aimed at advertising a product or service.

By submitting the Google data sheet, the applicant accepts the DATA HANDLING RULES of Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. as the organizer of the application.

DATA MANAGEMENT POLICY CAN BE DOWNLOADED HERE >>>

 1. Deadline

The deadline for publishing the public Instagram post is CEST 24:00 on October 23, 2022. Applications submitted after the deadline will not be included in the evaluation.

 

 1. Jury and evaluation criteria

The members of the jury: Mr. Ferenc Burján, Deputy Mayor of Óbuda-Békásmegyer, and the members of the expert team of the Organizer.

The jury scores the received applications and makes its decision based on the following evaluation criteria:

 • The inventiveness and novelty of the content presented in the post - max. 10 points.
 • The effectiveness of engaging the target group of the post with images or text and encouraging them to take action - max. 10 points.
 • The relevance of the location(s) presented in the entry (connection to 3rd district) and the nature of the presentation of the connection - max 10 points.
 • The number of hits of the post, the number of comments, the degree of interaction - max. 10 points.

 

 1. Awards

The winners selected by the jury will receive the following rewards:

The first place winner will receive shopping vouchers worth HUF 50,000, which can be used in the 3rd District in shops and restaurants offering sustainable products.

The second place winner will receive shopping vouchers worth HUF 40,000, which can be used in the 3rd District in shops and restaurants offering sustainable products.

The third place winner will receive shopping vouchers worth HUF 30,000, which can be used in the 3rd District in shops and restaurants offering sustainable products.

The winners ranked on the 4-5-6-7. places will receive shopping vouchers worth HUF 20,000, which can be used in the 3rd District in shops and restaurants offering sustainable products.

All locations deemed suitable by the jury and published in the posts will be published on the Google map presenting climate-friendly shops and restaurants in the 3rd  district and on the ÓBVF's Instagram profile.

 1. Prize payments

Any tax payment obligation associated with the prize, as well as the cost of sending the gift, is borne by the Organizer, however, any other costs incurred are borne by the Player.

 1. Organizer

The organizer of the call is the Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. em. 18.).

 1. Declaration

By participating in the FoodWave Óbuda Instagram Placehunt post competition, applicants accept that Municipality of Budapest 3rd District Óbuda-Békásmegyer and Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft, as well as the funding organisation of the application, the ALDA (European Association for Local Democracy) may use the submitted videos or their details on their communication interfaces and promotions without restriction for 5 years from the date of submission.

 1. Disclaimer

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Municipality of Budapest 3rd District Óbuda-Békásmegyer and do not necessarily reflect the views of the European Union.